Filter

Lespakket over de Olympische Spelen

Vakgebied: aardrijkskunde, geschiedenis
Deelgebied: sport en Olympische Spelen
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Tijdsduur: 1 - 3 lessen
Producent:
Podium | NOC*NSF

Inhoud
Het Olympisch lespakket Ik.Jij.Wij belicht in uiteenlopende sportieve lessen de drie Olympische kernwaarden excelleren, respect en vriendschap. Met het levendige lespakket wordt op een actieve manier een kijkje genomen in de wereld van de Olympische Spelen.

Lesmateriaal

digibordmodule

sportlessen 1 - 4

sportlessen groep 5 - 8

handleiding

Voor de groepen 1 tot en met 4 bestaat de module uit gymlessen, filmpjes, kleurplaten en een quiz.
De groepen 5 tot en met 8 krijgen te maken met sociaal-maatschappelijke vraagstukken en opdrachten die aansluiten op de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Maar, ook zij kunnen Olympische filmpjes bekijken en aan de slag met knutselopdrachten tijdens handvaardigheid.
Leerkrachten kunnen op de site sportlessen van verschillende sportbonden downloaden en deze gebruiken tijdens de gymles.

Het lespakket is volledig digitaal en kosteloos te gebruiken.

Meer informatie over NOC*NSF
NOC*NSF ontwikkelt al jaren gratis lesmateriaal voor het basisonderwijs en stelt dat ter beschikking via de website www.nocnsf.nl/educatie. NOC*NSF vindt het belangrijk dat kinderen leren over de drie Olympische kernwaarden excelleren, respect en vriendschap. Heeft u vragen over lesmateriaal mail dan naar educatie@nocnsf.nl

Volg NOC*NSF ook op Facebook.