Filter

Wereld & Taal | Kidsweek in de Klas

Vakgebied: wereldoriëntatie en taal

Deelgebied: (begrijpend) lezen
Doelgroep: groep 5 t/m 8

Producent: Kidsweek in de Klas | Young & Connected

Meer lessen van Kidsweek Proefabonnement aanvragen

Lesmateriaal

Maak kennis met de nieuwe methode van Kidsweek in de Klas: Wereld & Taal. Met deze digitale methode gaan leerlingen aan de hand van artikelen uit Kidsweek aan de slag met geïntegreerde opdrachten voor wereldoriëntatie en taal. Tijdens de lessen lezen ze rijke teksten, vergroten ze hun taalontwikkeling én leren ze over de wereld.

Wereld & Taal | Proeflessen over 'De Romeinen' en 'Waterkringloop'

Om kennis te maken met Wereld & Taal kun je de proeflessen 'De Romeinen' en 'Waterkringloop' uitvoeren. Deze lessen zijn toegankelijk via Lesson-up.

Proefles De Romeinen Proefles Waterkringloop

Meer informatie over Wereld & Taal met Kidsweek in de Klas

Aan de hand van artikelen uit Kidsweek worden er lessen gemaakt waarbij de (kern)doelen van wereldoriëntatie en taal geïntegreerd worden aangeboden. Het lesmateriaal wordt op twee niveaus ontwikkeld: een niveau geschikt voor groep 5/6 en een niveau voor groep 7/8.
Een les Wereld & Taal bestaat uit:

- Lesinstructie
- Digibordles
- Verdiepende tekst over het onderwerp
- Verwerkingsopdrachten
- Afsluitende quiz
Elke week kiest de onderwijsredactie een artikel uit Kidsweek die aansluit bij de kerndoelen van wereldoriëntatie. Tijdens de digibordles wordt het artikel uit Kidsweek gelezen, zodat er voorkennis over het onderwerp wordt opgedaan. Vervolgens gaan de leerlingen de verdiepende tekst lezen. Er wordt bij Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal zowel gebruikt gemaakt van literaire teksten als zakelijke teksten. Bij de verdiepende achtergrondteksten worden verwerkingsopdrachten aangeboden voor woordenschat-, lees-, spreek-, luister-, en schrijfontwikkeling. Met de afsluitende quiz testen de leerlingen hun kennis over het onderwerp. Een les duurt 1,5 uur en is in te zetten op verschillende momenten in de week. Daarnaast is er ook een thematisch archief. Zo kunnen scholen ook thematisch aan de slag met de lessen Wereld & Taal en kunnen alle kerndoelen behandeld worden.
Ga naar de website voor meer informatie.
Probeer Wereld & Taal 1 maand gratis! Bestel / informatie Wereld & Taal jaarabonnement


Meer lesmateriaal van Kidsweek in de KlasBegrijpend lezen met Kidsweek in de Klas | Proeflessen

Om kennis te maken met Kidsweek kan je de onderstaande lessen uitproberen. Deze lessen zijn gratis toegankelijk via Lesson-up. Klik vanuit Lesson-up op 'Digibordles' of 'Verwerkingsles' om de les te openen. De lesbrieven zijn als pdf zijn beschikbaar.

Niveau A (groep 4) Niveau B (groep 5-6) Niveau C (groep 7-8)
Begrijpend luisteren met Kidsweek in de Klas | Proefles

Bekijk de proefles begrijpend luisteren over herfst. In deze les leren uw leerlingen hoe ze kunnen zien dat de herfst begint.
Deze les is toegankelijk via Lesson-up.

Ga naar de les


twitter32x32.png facebook 32x32.png

Volg Kidsweek in de Klas om op de hoogte te blijven